Dunnewindgroep - Reconstructie Wilhelminastraat

Reconstructie Koningin Wilhelminastraat Holten

In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten is NONAK BV gestart met de reconstructie van de Koningin Wilhelminastraat in Holten. Onder de rijbaan van deze straat zal een riolering gelegd worden voor de afvoer van hemelwater.

Om dit mogelijk te maken worden het bestaande asfalt en bestratingen verwijderd, waarbij het op dit moment aanwezige groen zoveel mogelijk ontzien wordt. Vervolgens worden de graafwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de afvoerleiding gelegd. De vijver, waarin het water wordt opgevangen, zal uitgebaggerd worden. Het werk wordt afgerond met het aanbrengen van nieuwe bestrating en het opnieuw aanleggen van de voetpaden en parkeervakken.

Met deze reconstructie wordt voorzien in de wens van de gemeente Rijssen-Holten om de waterafvoer in de Wilhelminastraat te verbeteren.


In beeld