Dunnewindgroep - EHS ter Wupping

EHS Ter Wupping – Wessinghuizen

In het voorjaar van 2014 is begonnen met de nieuwe inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur). Het gaat om 420 hectare nieuwe natuur in Ter Wupping en Wessinghuizen nabij Stadskanaal.

Het nieuwe natuurgebied komt bij de dorpen Ter Wupping en Wessinghuizen. Niet alleen natuur maar ook water, landbouw, vismigratie, landschap, cultuurhistorie en recreatie profiteren van het werk. De omgeving van de Ruiten Aa wordt zo steeds mooier. Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf op 17 mei het startsein voor de uitvoering samen met Helmer van der Wal van de gebiedscommissie Westerwolde.

De volgende werkzaamheden voert NONAK uit:

 • Opschonen watergangen ca. 15 km
 • Grondwerk ca 120.000 m³
 • Aanbrengen overstorten
 • Aanbrengen stuwen
 • Aanbrengen voordes
 • Aanbrengen bodemvallen
 • Aanbrengen inlaatconstructies
 • Bruggen
 • Compenserende maatregelen
 • Groenvoorziening
 • Aanbrengen ruiterpaden, wandelpaden en betonpaden

In beeld