Dunnewindgroep - De Doorbraak

De Doorbraak

In 2015 moet hij klaar zijn; de 13 kilometer lange beek De Doorbraak. De aanleg van de beek is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug.

Om de Doorbraak compleet te maken wordt de komende periode in opdracht van waterschap Vechtstromen door NONAK BV gewerkt in drie verschillende gebieden. In het deel van de Doorbraak ten westen van de zijtak Twentekanaal worden onder meer de zijwaterlopen van de Doorbraak verdiept en verbreed en worden bestaande duikers vervangen door grotere duikers. In het traject Twentekanaal/Keursweg wordt een brug in de Zomerdijk aangelegd die de Keursweg en de Hoeselderdijk verbindt. Ook wordt hier het laatste stuk Doorbraak gegraven ten westen van de zijtak van het Twentekanaal. Tevens wordt een fietspad op het onderhoudspad van de Doorbraak aangelegd tussen de Keursweg en de Hoeselderdijk.

De Azelerbeek "kleine doorbraak", in het gebied tussen Zenderen en Tusveld, wordt ook aangepakt. Op de kruising met Tusveld komt een nieuwe duiker met de uitstraling van een karakteristieke brug, zoals in de rest van de Doorbraak. In de Gemeente Almelo worden langs het gehele traject van de Azelerbeek op het onderhoudspad een fietspad aangelegd, en in de Gemeente Borne een klein deel van de fietssnelweg F35.

Meer informatie is te vinden op www.dedoorbraak.info


In beeld