Dunnewindgroep - Baggeren Vecht

Baggeren Vecht

In oktober 2016 is gestart met het uitbaggeren van de Vecht bij Ommen. Vanaf de Hessel Mullertbrug tot iets voorbij de uitmonding van de haven over een lengte van ca. 500 meter is er gebaggerd. In dit gebied was op een aantal plekken de bodem van de Vecht verzand. Met het baggeren is de vaardiepte voor de rondvaartboot en de overige pleziervaart weer verbeterd.

Een natuurlijke rivier zonder bescherming zal normaal gesproken in de buitenbochten uitslijpen en in de binnenbocht verzanden. Doordat de loop van de rivier gewijzigd is de afgelopen jaren ontstaan er nu op andere plekken ondieptes en vooral voor de rondvaartboot en de pleziervaart is dat niet gewenst.

Een kraan op een ponton heeft het zand ontgraven en dit materiaal is vervoerd met beunbakken en een duwboot naar een tijdelijke opslag aan de Varsenerdijk.

Het zand dat vrijkomt bij het baggerwerk zal grotendeels gebruikt worden voor ophoging van het nieuwe campingterrein Koeksebelt. Dit maakt onderdeel uit van het project Vechtoevers Ommen zuid. Het overige zand wordt door de aannemer gebruikt.


In beeld