BRL

BRL staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. En beoogt de betrouwbaarheid van het werk te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan werkzaamheden in het bodembeheer en aan de uitvoerders. Dit geldt ook voor het waterbodembeheer.

Om de opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn heeft Nonak de volgende certificaten:

  • BRL 7000 uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
  • BRL 7001 uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • BRL 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond

Nonak B.V. heeft meerdere Kwaliteitsverantwoordelijke personen en R-DLP-ers aan het werk.

Sinds 2007 is de Nonak in het bezit van protocol 7001 voor landbodemsaneringen en 7004 voor tijdelijke uitplaatsing van grond.

https://dunnewindgroep.nl/brl
Klik op het logo voor certificaat